یوردداش yurddaş

بو بلاگ آذربایجانلیلارین و ایراندا یاشایان باشقا تورکلرین دیل ، تاریخ ، مدنیت ، فولکلور و انسانی حاقلاری ساحه سینده چالیشیر .

تشکیل فراکسیون نمایندگان مناطق تُرک نشین و نگرانیهای ناسیونالیستهای افراطی و تمامیت خواه !

+0 بَگَن (Bəyən)
                     

   Image result for ‫اولین جلسه فراکسیون نمایندگان ترک مجلس‬‎ 

                       تشکیل فراکسیون نمایندگان مناطق تُرک نشین     

                                                 و

                  نگرانیهای ناسیونالیستهای افراطی و تمامیت خواه !

                                حسن راشدی : 14 آبان 1395

تشکیل فراکسیون نمایندگان مناطق تُرک نشین کشور در مجلس با تعداد 100 نماینده از آذربایجان و دیگر شهرها که در روز یکشنبه 9 آبان 95 و توسط سحنگوی آن اعلام شد و در جهت درک نیازمندیهای جامعه چند زبانی و چند فرهنگی کشور  و در راستای ایجاد بستری مناسب برای اجرای اصل 15 و 19 قانون اساسی به نتیجه رسیده است ، خواب ناسیونالیستهای افراطی فارس و تمامیت خواهانی که همه امکانات کشور را برای قومیت و زبان و فرهنگ خاص می خواهند، سخت آشفته کرده است !

آنهایی که حتی راضی نیستند فرزندان مردم آذربایجان و دیگر مناطق تُرک نشین ایران و یا 40%  از جمعیت ساکن در این کشور (1) پنج دقیقه در مدارس و دانشگاهها به زبان ترکی خود تحصیل کنند " (2) و " چیز نوشتن به زبان ترکی" (3) را در راستای تضعیف زبان رسمی و دولتی فارسی می پندارند که در سرتاسر ایران از جمله آذربایجان و کلیه مناطق ترک نشین زبان مطبوعات ، رادیو - تلویزیون ، محاکم ، ادارات و زبان تحصیل کلیه مقاطع آموزشی است ، سخت بر آشفته اند!

تشکیل فراکسیون نمایندگان مناطق ترک نشین ایران در مجلس یکی از ضروریات زمان حاضر است که  باید سالها پیش تشکیل می شد تا تنگ نظریها و تمامیت خواهی عده ای که ایران را در دایره تنگ ناسیونالیسم فارسی معنی می کنند جای خودرا به درک نیازمندیهای مردم کشور با رنگین کمان زبانها و فرهنگهای زیبا میداد تا شکافی که از بابت بی توجهی به زبان و فرهنگ ترکان ایران  و بی اعتنایی به اجرای اصل 15 قانون اساسی در طول 37  سال بعد از به تصویب رسیدن این قانون ، هم اکنون  در شبکه‌های اجتماعی  مشاهده می شود به وجود نمی آمد !

            Image result for ‫اولین جلسه فراکسیون نمایندگان ترک مجلس‬‎  

                  اولین جلسه فراکسیون نمایندگان مناطق ترک نشین کشور:یکشنبه 9آبان1395

اعضاء این فراکسیون با درک خواسته های منطقی اکثریت مردم مناطق حوزه های انتخابی خود و قدرت گرفتن و رو به فزونی گذاشتن این جمعیت حق‌خواه و عدالت طلب که پیش قراولان آنها با نام " فعالین مدنی یا حرکت ملّی آذربایجان" شناخته می شوند و در طول مدت 20 سال اخیر مدرن‌ترین و مدنی‌ترین راه مبارزه را برای رسیدن به حقوق انسانی خود انتخاب کرده اند و در انتخابات اسفند ماه سال گذشته (1394) هم نقش اساسی و تاثیر گذار در انتخابات داشتند به تشکیل فراکسیون نمایندگان ترک و ارائه راهکارهایی که بجای ایجاد نفرت و شکاف و واگرایی دربین ملل و اقوام کشور می تواند به درک واقعیتها و ضرورتهای جامعه کمک کرده و همبستگی و احترام متقابل را در کشور تقویت کند اقدام کرده است.

 اما هستند عده ای که در گرداب ناسیونالیسم افراطی فارسی گرفتارند و با چشم بستن به حقیقت وجود زبانها و فرهنگهای متنوع و غنی غیر فارسی بخصوص ترکی در کشور که گویشوران آنها هم به نسبت کثرت جمعیت خود حق برخورداری از تمام امکانات مادی و معنوی کشور و تحصیل به زبان مادری خود در کنار زبان رسمی دارند، زبان و فرهنگ آنها را به تحقیر ، خورده فرهنگ نامیده و کلیه ادبیات آنها را در دو واحد دانشگاهی تصّور کرده و حق فرزندان آنها را در مورد آموزش زبان مادری و فرهنگ خویش، درحدّ صحبت کردن به زبان مادریشان با والدین و اطرافیان می دانند؟!

این قبیل افراد با تشکیل فراکسیون نمایندگان مناطق ترک نشین ایران مخالفت می ورزند و آنرا قومگرایی و ایجاد شکاف قومیتی در جامعه و در تضاد با منافع ملی تبلیغ می کنند و این در حالی است که آنها در گذشته برای تشکیل فراکسیون نمایندگان کرد مجلس و یا فراکسیون نمایندگان استانهای شمالی کشور هیچگونه عکس العمل منفی از خود نشان نداده و آنرا قومگرایی و مخالف با منافع ملی ندانسته اند؟!

ایران کشور کثیرالمله ای است که تامین منافع کلّی و ملّی آن با تامین منافع همه ملل  و اقوام آن با زبانها و فرهنگهای مختلف ساکن در استانهای و شهرهای مختلف حاصل می شود و  حرکت در جهت تامین منافع ملل و اقوام غیر فارس نه در تضاد با منافع ملّی بلکه در راستای آن است . مخالفت با فراکسیون نمایندگان ترک و با بی توجهی به ضرورتها و نیازمندیهای 40 درصد از جمعیت این کشور که به ترکی صحبت می کنند اما به اندازه جمعیت 150 هزار نفری ارامنه ایران از حق تحصیل به زبان خود برخوردار نیستند و جوانان تحصیل کرده و دیگر اقشار مردم آن برای تامین حداقل معاش زندگی و اشتغال به کار مجبورند محل زندگی و شهر و دیار خودرا ترک کرده  راهی شهرهای مرکزی و فارس نشین شوند نمی توان صحبت از منافع ملّی کرد!

وجود ملل و اقوام مختلف و رنگارنگ در کشور واقعیت آشکار و انکارناپذیر است و نباید این تنوع و رنگارنگی زیبا و فرصت را به تهدید و واگرایی تبدیل کرد .  کسی نمی تواند وجود جمعیت چند ده میلیونی مردم مناطق آذربایجان و دیگر ترکان ایران  و جمعیت میلیونی دیگر اقوامی که به زبان غیر فارسی تکلم می کنند انکار کند و سرپوش گذاشتن بر این حقیقت و نیازمندیهای آنان و بجای شناختن حقوق مادی و معنوی  آنها به نسبت کثرت جمعیت و نفوس آنها در کشور، بی توجهی به این جمعیت انبوه  و خواسته های به حقشان و صورت مسئله را پاک کردن و گذاشتن نام قومیت گرایی و فرقه اندیشی به فراکسیون 100 نفری مجلس ، جز نگاه داشتن آتش زیر خاکستر که می تواند روزی با وزش باد بنیان جامعه را به خاکستر تبدیل کند نتیجه دیگری نخواهد داشت!

...............................................................

(1) این درصد از جمعیت ترکهای ایران توسط دکتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه سابق در سفر به ترکیه در 28 دی ماه 1390 در آنکارا بیان شده است

(2)  دکتر محمود افشار ، کتاب "زبان فارسی در آذربایجان " ص 288، نشر " موقوفات افشار " ، تهران ، سال 1368

3) اصطلاح  دکتر محمود افشار  بنیان گذار " بنیاد افشار " در مخالفت با خواندن و نوشتن به زبان ترکی