یوردداش yurddaş

بو بلاگ آذربایجانلیلارین و ایراندا یاشایان باشقا تورکلرین دیل ، تاریخ ، مدنیت ، فولکلور و انسانی حاقلاری ساحه سینده چالیشیر .

امروز روز امتحان است ؟!

+0 بَگَن (Bəyən)
امروز روز امتحان است ؟!

           حسن راشدی 29 آذر 1395

اعتصاب غذای اعتراضی مرتضی مرادپور از چهارم آبان 95 شروع شده و امروز دو شنبه 29 آذر در حال پشت سرگذاشتن 55 مین روز و وارد شدن به 56 مین روز اعتصاب است !
بنا به شنیده ها مرتضی بیهوش شده و به بهداری منتقل شده است! اکنون ما نظاره‌گرخاموش شدن چراغ زندگی و حیات جوانی هستیم که اعتراض به اجرایی نشدن ماده 134 ( تجمیع مجازات ) از قانون قضایی کشور دارد!
مرتضی نه تروریست است نه قاچاقچی مواد و نه آدم خطرناک! او یکی از میلیونها جوان فعال حرکت ملّی آذربایجان است که اعتراض به اجرایی نشدن اصل 15 قانون اساسی و دیگر حقوق مدنی - فرهنگی و انسانی حد اقل 40% از جمعیت این کشور دارد که به ترکی تکلم می کنند اما به اندازه ارامنه 150 هزار نفری ایران از حق تحصیل به زبان ترکی خود برخوردار نیستند!
در این برهه از زمان اعضاء نمایندگان فراکسیون تُرک مجلس نباید بی تفاوت از کنار موضوع مرتضی مرادپور بگذرند که جامعه آذربایجان و دیگر ترکان ایران و به طور کلی انسانهای با وجدان بیدار ، نگران خاموش شدن شمع زندگی این جوان هستند !
هر کدام از اعضاء فراکسیون ترک مجلس معتمد نظام هستند و می توانند حساسیت مسئله مرتضی مرادپور را با مسئولین قضایی در میان بگذارند و موضوع را راحت‌تر از آنیی که خدای ناکرده به پایان زندگی این جوان منجر شود و در آینده دلیلی برای رادیکالیزه شدن مبارزه مدنی مردم آذربایجان باشد فیصله دهند !
نماینده فراکسیون ترک مجلس اگر به شعارهای راست یا دروغ عده ای بنام جوانان طرفدار تیم تراکتور سازی ( تراختور) در مسابقه فوتبال عکس العمل نشان می دهد ، امروز او وظیفه دارد به مرگ جوانی با صدها آرزو که با مبارزه مدنی خود از حق و حقوق حداقل 40% از جمعیت 80 میلیونی ترکان ایران دفاع می کند ولی نصیبش از برنامه تلویزیونی تهران " فرچه مخصوص برنامه فتیله ! " است بی تفاوت نباشد!
تلگرام صحیفه میز